Byli tam nějací faraoni, kteří věřili v některé z abrahámských náboženství?

Byli tam nějací faraoni, kteří věřili v některé z abrahámských náboženství?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

V náboženských knihách je mnoho příběhů o setkání Abrahama s egyptským faraonem.

Také Jacob, Josef, Mojžíš atd.

Věřil některý z těchto faraonů v abrahamská náboženství?

Existoval nějaký důkaz z hieroglyfických spisů, že faraoni v tato náboženství věřili?

Existoval nějaký důkaz z hieroglyfických spisů, že se proroci setkali s faraony nebo existovali v těchto dobách?


Předpokládám, že „náboženskými knihami“ máte v zásadě na mysli Hebrejská písma a případně jejich komentáře?

I když tito poměrně často zmiňují Egypt, je těžké najít mnoho naopak.

„Amarnské dopisy“ (sbírka diplomatické korespondence, kterou egyptský soud obdržel ve čtrnáctém století před naším letopočtem, hlavně za vlády Achnatona), obsahují několik odkazů na lidi zvané „Habiru“ (kteří by mohli být „Hebrejci“) zdánlivě žijící na okraji civilizovaných částí Kanaánu a způsobující nebo se připojující k problémům, ale nic nám o jejich náboženství neřekli a nic jiného o nich.

Pozdější egyptské záznamy, zejména poté, co byla egyptská moc za svým vrcholem, obsahují několik odkazů, které jsou nebo by mohly být pro Izrael nebo Judu, někdy zmiňované jako nepřátelé poražení egyptským králem viz např. Merneptah_Stele#Izrael

Tyto většinou pozdní a zběžné odkazy ukazují malý nebo žádný zájem nebo znalosti o náboženství Izraelitů.

Starověcí Egypťané se po většinu své historie považovali za nadřazené obyvatelům oblasti Palestina/ Sýrie a obecně i ostatním zemím. I když to bylo možné, nebylo by pro ně zvlášť přirozené hledat osvícení od takových cizinců.

Nápisy, chrámy, hrobky a rukopisy, které přežily ze starověkého Egypta, ukazují, že Egypťané a jejich králové ctí velké množství bohů, často zobrazovaných jako pták nebo zvíře nebo lidské tělo s hlavou ptáka nebo zvířete, např. Horus jako sokol nebo muž se sokolí hlavou. Tito bohové nezahrnují nic jako židovský Bůh Jahve.

Nejbližší věcí je uctívání slunečního kotouče Aten, které král Achnaton (vládl kolem roku 1351-1334 př. N. L.) Krátce uložil jako náboženství země. Achnaton nechal zavřít chrámy ostatních bohů jako Amun a Horus. Z nápisů nechal vytesat nejen jména jiných bohů, ale také z nápisů vymazal množné číslo „netjeru“ (bohové) slova netjer znamenajícího boha. To znamená, že Aten měl být jediným pravým bohem. Podrobnosti o náboženství Aten (např. Chrámy bez střechy otevřené slunečním paprskům, symbol života „ankh“, podivné zdeformované vyobrazení lidské podoby v umění a vyhýbání se obvyklým egyptským jasným primárním barvám v umění ve prospěch bledě modré ) nemají v judaismu obdoby, pokud vím.

To bylo pravděpodobně nepopulární a určitě se to obrátilo a celá epizoda, a dokonce i jméno Achnaton, napsané z egyptské historie, během několika let od jeho smrti.

Nevím však, zda někdo uspokojivě vysvětlil, zda byla pouhá náhoda, že ve stejné části světa vznikla dvě velmi raná monoteistická náboženství (Achnatonova a judaismus).

Také žalm 104 chválící ​​Boha Stvořitele je tak blízko Achnatonovu Velkému chorálu na Aten, že je téměř jeho překladem. Osobně tomu nepřikládám žádný velký význam, kromě toho, že Egypt a Izrael jsou blízké země, píseň nebo báseň se mohou šířit z jedné do druhé, ale někteří lidé se do toho snaží přečíst více.

Výše uvedené musím kvalifikovat a dodat, že staroegyptská civilizace začala asi před 5 000 lety a zanikla téměř před 2 000 lety. Samozřejmě, mnoho z jeho spisů bylo ztraceno, takže přirozeně existují mezery v našich znalostech o něm. Proto je obvykle přesnější říci, že „nemáme žádný důkaz“, že se něco děje a že je to „nepravděpodobné“, než že se to rozhodně nestalo.


Nic takového.

Přestože všechny tyto náboženské události popisují velmi pomalý proces, oba nejsou navzájem kompatibilní.

V Egyptě máme krátkou epizodu monoteismu vynalezenou Amenophisem IV (Akhnatenem) kolem roku 1400 př. N. L., Která zcela definitivně skončila po jeho smrti a pro Hebrejce/Izraelity máme dlouhý vývoj směrem k monoteismu od roku 800 př. N. L. Do doby kolem roku 100 n. L., Kdy konečně získáme judaismus jako myslíme si, že to víme.

I pro hebrejskou bibli je tedy koncept monoteismu omezen svou přesvědčivostí. (DOI)

Pharaos se nesetkal s žádnými proroky a vše, co se na Tora četlo jako zdánlivě „historické“, je svou povahou legendární až do začátku Severního království pod Omri. To znamená, že samotnou existenci osoby Abrahama z „abrahámských náboženství“ nelze vůbec zjistit.

Neexistuje pro to žádný archeologický záznam, neexistují pro to žádné písemné prameny - mimo bibli a texty v nich jsou mnohem mladší, než mají literalisté rádi.

Protože ostatní abrahámská náboženství se odlišovala pouze odlišností mnohem později, než žil poslední farao, celý předpoklad je v rozporu se zaznamenanou historií.

Mimo legendy nevidíme žádného Mojžíše, žádného Josefa ani žádného Jacoba.

- Israel Finkelstein: „The Unearthed the Bible: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts“, Free Press, 2001.
- John van Seters: „Abraham v historii a tradici“, Yale University Press: New Haven, London 1975. (archive.org)
- Th. L. Thompson: „Historicita patriarchálních příběhů. Pátrání po historickém Abrahámovi“, de Gruyter: Berlín, New York 1974.


Byl tam faraon, který věřil v nějaké z abrahámských náboženství?

To by byl proto judaismus, protože judaismus, jak jej poznáme později, ještě nebyl vynalezen. Ostatní abrahámská náboženství byla v budoucnosti daleko (= mnoho tisíc let). V té době ještě nebyl judaismus monoteistický. I to přijde později.

V náboženských knihách je mnoho příběhů o setkání Abrahama s egyptským faraonem. Také Jacob, Josef, Mojžíš atd.

Není mnoho náboženských knih. Pouze v a málo knihy starého zákona / tóry.

Věřil některý z těchto faraonů v abrahamská náboženství?

Žádný, o kterém vím. Tak to nefungovalo. Egypt v té době byl super velmocí, pokud ne the supervelmoc. Izraelské kmeny se natrvalo neusadily. Byli to napůl nomádi. Není nemožné, ale vysoce nepravděpodobné, že by faraon začal následovat náboženství bezvýznamného kmene mimo svou říši.

Existoval nějaký důkaz z hieroglyfických spisů, že faraoni v tato náboženství věřili?

Žádný, o kterém vím.

Existoval nějaký důkaz z hieroglyfických spisů, že se proroci setkali s faraony nebo existovali v těchto dobách?

Nevíme, zda někdo (nebo mnoho) z proroků skutečně existoval. Někteří nepochybně ano. Ostatní jsou rozhodně mýtičtí. pro většinu prostě nevíme. Nevíme ani, který faraon měl na starosti exodus. Je velmi pravděpodobné, že k žádnému exodu nikdy nedošlo. Když jen pro nedostatek záznamů.

Egypťané prakticky vymysleli byrokracii. Všechno pozoruhodné si zapsali. Zvláště pokud jde o vedení účetnictví. Značný počet otroků, kteří se bouří/utíkají, má obrovský ekonomický význam. Přesto to nikdo nezapisoval.

Totéž pro 10 biblických ran: o tom ani slovo. Žáby a kobylky jsou jedna věc, ale řeka krve a/nebo všechno prvorozené umírání je něco, co by určitě bylo zmíněno.

Jelikož je tento příběh v Bibli (Tóra), čtěte trochu dále. Jak dlouho po biblické potopě? Jen pár generací. Je fyzicky nemožné, dokonce i v laboratorních podmínkách, se tak rychle množit, aby se vytvořil přebytek pracovníků, kteří mohou stavět pyramidy nebo být použity v otroctví.

Bible (Tóra) není historická kniha.


Podívejte se na video: TAJEMSTVÍ KORÁNU. Dokument, Konspirace, Historie, Náboženství, Zajímavosti